RSS
Obec Oľdza
Oľdza

COVID automat od 17.05.2021

COVID automat od 17.05.2021

Od 17. mája sú štyri okresy oranžové, žiadny nie je čierny

Od pondelka 17. mája nie je žiadny okres v čiernej fáze, v bordovej (III. stupni varovania) budú dva okresy, v červenej (II. stupni varovania) bude 23 okresov a ružovej (I. stupni varovania) je najviac – 50 okresov. V štyroch okresoch sa situácia zlepšila natoľko, že sa ocitli v oranžovej fáze (II. stupni ostražitosti).  Od 17. mája zároveň platí aktualizovaný Covid Automat, na ktorý nadväzujú aj zmeny vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR.

COVID automat od 17.05.2021

III. stupeň varovania – bordová – 2 okresy: Myjava a Sobrance

II. stupeň varovania – červená – 23 okresov: Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Banská Štiavnica,  Bardejov, Brezno, Bytča, Dolný Kubín, Humenné, Ilava, Kežmarok, Krupina, Kysucké Nové Mesto, Levoča, Považská Bystrica, Prešov, Revúca, Ružomberok, Sabinov, Stará Ľubovňa, Trenčín, Turčianske Teplice, Tvrdošín a Vranov nad Topľou.

I. stupeň varovania – ružová – 50 okresov: Bratislava I - V, Čadca, Detva, Dunajská Streda, Galanta, Gelnica, Komárno, Košice I - IV, Košice-okolie, Levice, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Malacky, Martin, Medzilaborce, Michalovce, Námestovo, Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky, Partizánske, Pezinok, Piešťany, Poltár, Poprad, Prievidza, Púchov, Rimavská Sobota,  Rožňava, Šaľa, Senica, Skalica, Snina, Spišská Nová Ves, Stropkov, Svidník, Trebišov, Trnava, Veľký Krtíš, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Žilina, Zlaté Moravce a okres Zvolen

II. stupeň ostražitosti – oranžová – 4 okresy: Hlohovec, Nitra, Senec a Topoľčany

Návrh aktualizácie Alert systému pre monitorovanie vývoja pandémie a prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2 schválila vláda na svojom rokovaní 12.5.2021: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/25990/1

Opatrenia sú postavené na regionálnom systéme, rôzne podmienky v závislosti na stupni varovania podľa Covid Automatu. Zároveň sú stanovené všeobecné podmienky pre prevádzky bez ohľadu na farbu okresu. Ruší sa vyhláška k vstupu osôb do prevádzok a priestorov zamestnávateľa. Menia sa vyhlášky k prevádzkam, hromadným podujatiam, prekrytiu horných dýchacích ciest a k návštevám v nemocniciach. Terasy reštaurácií a fitness centrá v bordových okresoch ostávajú otvorené, aj keď podľa COVID automatu majú byť zatvorené. K uzatvoreniu pristúpime až v prípade zhoršenia situácie.

Tam, kde sa pre vstup vyžaduje antigénový test, je možné ho nahradiť potvrdením o očkovaní alebo o prekonaní ochorenia. Účinnosť vyhlášok je 17. mája 2021, pre športové podujatia od 15. mája.

Vyhláška prevádzkam: https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_207_____.pdf
Vyhláška k organizácii hromadných podujatí: https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_208.pdf

UVZ SR:

Kapacitné obmedzenia pre prevádzky:
    • Ak nie je ustanovené inak, prevádzky majú kapacitné obmedzenie 1 osoba na 15 štvorcových metrov. Do tohto limitu sa nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby.
    • Ak je predajná plocha určená pre zákazníkov menšia ako 15 m2, v prevádzke môže byť najviac 1 zákazník.

Obchodné domy:
    • Vo všetkých okresoch sa ruší povinnosť merať teplotu pri vstupe. Nie je potrebný ani negatívny test pri vstupe.
    • Trvá zákaz konzumovať jedlá alebo nápoje v interiéri obchodného domu. To sa netýka zariadení verejného stravovania v obchodných domoch, ktoré postupujú podľa podmienok platných pre prevádzky zariadení verejného stravovania.
    • Detské kútiky a sedacie sekcie sa môžu otvoriť v okresoch v stupni Monitoring alebo v 1. stupni ostražitosti (zelená, žltá).
    • V stupni Monitoring alebo v 1. stupni ostražitosti (zelená, žltá) neplatia kapacitné obmedzenia.

Zariadenia starostlivosti o ľudské telo:
    • Podmienky zostávajú ako doteraz.
Umelé kúpaliská:
    • Povolená kapacita sa odvíja v závislosti od farby okresu:
        ◦ stupeň varovania (bordová): 6 zákazníkov
        ◦ a 2. stupeň varovania (ružová, červená): 10 zákazníkov
        ◦ ostražitosti (oranžová): 30 % kapacity prevádzky
        ◦ stupeň ostražitosti (žltá): 50 % kapacity prevádzky
        ◦ stupeň Monitoring (zelená): bez obmedzení.
    • Podmienky pre tréningy športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi sú stanovené vo vyhláške osobitne.

Lanovky a vleky:
    • Povolená kapacita kabínkových lanoviek sa odvíja v závislosti od farby okresu. V 3. a 4. stupni varovania (bordová, čierna) nie je ich prevádzka povolená.
        ◦ a 2. stupeň varovania (ružová, červená): kabínky s kapacitou do 10 osôb – iba členovia jednej domácnosti; s kapacitou nad 10 osôb max. 25 % kapacity alebo členovia jednej domácnosti
        ◦ stupeň ostražitosti (oranžová): kabínky s kapacitou do 10 osôb – iba členovia jednej domácnosti; s kapacitou nad 10 osôb max. 50 % kapacity alebo členovia jednej domácnosti
        ◦ Stupeň Monitoring a 1. stupeň ostražitosti (žltá, zelená): bez kapacitných obmedzení.

Hotelové a ubytovacie služby:
    • Maximálna kapacita na jednu izbu je stanovená iba v 1. až 3. stupni varovania (ružová, červená, bordová) – maximálne 2 dospelé osoby alebo členovia jednej domácnosti.
    • Prevádzka stravovacích a wellness služieb v hoteloch sa riadi podmienkami pre ostatné stravovacie a wellness služby.

Zariadenia spoločného stravovania:
    • Podmienky pre prevádzky verejného stravovania ostávajú rovnaké ako doteraz v okresoch v 1. až 3. stupni varovania (ružová, červená, bordová) – zákaz konzumácie v interiéri, nutnosť dodržiavať hygienické opatrenia.
    • Konzumácia v interiéroch bude možná v 1. a 2. stupni ostražitosti (žltá, oranžová) s kapacitnými obmedzeniami:
        ◦ V 2. stupni ostražitosti (oranžová): max. 4 osoby pri stole alebo členovia jednej domácnosti.
        ◦ V 1. stupni ostražitosti (žltá): max 6 osôb pri stole alebo členovia jednej domácnosti.
    • V stupni Monitoring (zelená) nebudú platiť kapacitné obmedzenia.
    • Vstup nie je podmienený preukázaním sa negatívnym výsledkom testu na COVID-19.

Fitness centrá:
    • Kapacita je stanovená rozdielne pre jednotlivé stupne COVID automatu. Prevádzkovatelia si môžu vybrať medzi maximálnym fixným počtom zákazníkov a obmedzením na základe metráže:
        ◦ v okresoch v 2. a 3. stupni varovania (červená, bordová): 10 zákazníkov alebo 1 zákazník na 25 m2,
        ◦ v okresoch v 1. stupni varovania (ružová): 15 zákazníkov alebo 1 zákazník na 25 m2,
        ◦ v okresoch v 2 stupni ostražitosti (oranžová): 20 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2,
        ◦ v okresoch v 1. stupni ostražitosti (žltá): 30 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2,
        ◦ v okresoch v stupni Monitoring (zelená): 50 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2

Múzeá, galérie, výstavné siene:
    • V 2. a 3. stupni varovania (červený, bordový) sú povolené len individuálne prehliadky.
    • V ostatných okresoch sa povoľujú skupinové prehliadky; maximálny počet osôb ľudí v skupine je stanovený rôzne podľa farby okresu:
        ◦ v 1. stupni varovania (ružová): max. 10 ľudí
        ◦ v 2. stupni ostražitosti (oranžová): max. 15 ľudí
        ◦ v 1. stupni ostražitosti (žltá): max. 30 ľudí
        ◦ v stupni Monitoring (zelená): bez kapacitných obmedzení.

Divadelné, filmové a ďalšie kultúrne prevádzky a podujatia:
    • V 3. stupni varovania (bordová) sú naďalej zakázané.
    • V ostatných okresoch sa povoľujú interiérové filmové podujatia.
    • V oranžových a lepších okresoch sa povoľujú hromadné podujatia aj pre stojace obecenstvo.
    • Kapacitné obmedzenia a spôsob sedenia sú stanovené rôzne pre jednotlivé farby okresov:
        ◦ v 2. stupni varovania (červená): max. 50 % kapacity, ale najviac 200 ľudí v exteriéri a 150 v interiéri
        ◦ v 1. stupni varovania (ružová): max. 50 % kapacity, ale najviac 500 ľudí v exteriéri a 250 v interiéri
        ◦ v 2. stupni ostražitosti (oranžová): pre sedenie max. 50 % kapacity, ale najviac 500 ľudí v exteriéri a 250 v interiéri; pre státie max. 50 osôb v interiéri alebo 100 osôb v exteriéri
        ◦ v 1. stupni ostražitosti (žltá): pre sedenie v interiéri   50 % kapacity, ale najviac 250 ľudí, pre sedenie v exteriéri max 75 % kapacity, ale najviac 500 ľudí; pre státie max. 100 osôb v interiéri a 250 v exteriéri.
        ◦ v stupni monitoring (zelená): v interiéri najviac 500 ľudí, v exteriéri najviac 1000 ľudí.
    • V oranžových a lepších okresoch bude povolené organizovať podujatia zamerané na školopovinné deti alebo školské skupiny.
    • Konzumácia jedál a nápojov bude v ružových a červených okresoch povolená len v exteriéri, v lepších okresoch bude v interiéri povolená len pre max. 4 osoby alebo osoby zo spoločnej domácnosti (oranžové okresy) alebo max 6 osôb alebo osoby zo spoločnej domácnosti (žlté okresy)

Wellness, akvaparky, kúpele:
    • Vo všetkých okresoch sa pre vstup do vnútorných služieb prevádzok akvaparkov vyžaduje negatívny test Ag nie starší ako 24 hodín, Rt-PCR/LAMP nie starší ako 72 hodín, netreba deťom do 10 rokov.
    • Wellness, akvaparky a kúpele môžu byť otvorené v 1. stupni varovania a v lepších okresoch (ružová, oranžová, žltá, zelená). Kapacitné obmedzenia:
        ◦ v 1. stupni varovania (ružová): 1 osoba na 15 m2, najviac 10 ľudí
        ◦ v 2. stupni ostražitosti (oranžová): maximálne 30 % kapacity sektoru alebo maximálny počet zákazníkov 500
        ◦ v 1. stupni ostražitosti (žltá): maximálne 50 % kapacity sektoru alebo maximálny počet zákazníkov 500
        ◦ v stupni Monitoring (zelená): 4. maximálne 50 % kapacity sektoru alebo maximálny počet zákazníkov 1000
    • Kúpele na základe zdravotnej indikácie sú otvorené vo všetkých okresoch.

Taxislužby:
    • Obmedzenia platia vo všetkých okresoch okrem zelených.
    • Cestujúci môžu byť maximálne dvaja v jednom rade.
    • Dezinfekcia po každom zákazníkovi v 1. až 3. stupni varovania (ružová, červená, bordová).
Vzdelávacie kurzy a autoškoly:
    • Platí pre ne kapacitné obmedzenie 1 osoba na 15 m2; ak plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 150 m2; maximálny počet účastníkov prítomných v prevádzke je 10.

Hromadné podujatia:
    • stupeň varovania (bordová): povolené usporadúvať podujatia do 6 osôb.
    • stupeň varovania (červená): povolené do 10 osôb.
    • stupeň varovania (ružová): povolené do 25 osôb v interiéri alebo do 50 v exteriéri.
    • stupeň ostražitosti (oranžová):
        ◦ sedenie: interiér: do 25 % kapacity, max. 250 osôb; exteriér: do 50 % kapacity, max. 500 osôb.
        ◦ státie: interiér do 50 osôb, exteriér do 100 osôb.
    • stupeň ostražitosti (žltá):
        ◦ sedenie: do 50 % kapacity, max. 250 osôb; exteriér: do 75 % kapacity, max. 500 osôb
        ◦ státie: interiér do 100 osôb, exteriér do 250 osôb.
    • Stupeň monitoringu (zelená):
        ◦ státie: do 50 % kapacity priestoru, interiér do 500 osôb, exteriér do 1000 osôb.
        ◦ sedenie: do 75 % kapacity priestoru, interiér do 500 osôb, exteriér do 1000 osôb.
    • Organizátor je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia, a to na účely epidemiologického vyšetrovania. Po uplynutí dvoch týždňov je organizátor povinný údaje zničiť.

Bohoslužby, obrady krstu a cirkevné a civilné obrady sobáša:
    • V stupni monitoringu a 1. a 2. stupni ostražitosti (zelená, žltá, oranžová) sa kapacitné obmedzenia riadia podľa pravidiel pre hromadné podujatia v danom stupni.
    • V 1. až 3. stupni varovania (ružová, červená, bordová) platí obmedzenie 1 osoba na 15 metrov štvorcových (nepočítajú sa deti do 10 rokov v sprievode dospelého);
        ◦ ak plocha nedosahuje 90 metrov štvorcových, maximálny počet návštevníkov je  v 3. stupni varovania (bordová) šesť účastníkov
        ◦ ak plocha nedosahuje 150 metrov štvorcových, maximálny počet návštevníkov je  v 2. stupni varovania (červená) 10 účastníkov
    • pohreby nemajú kapacitné obmedzenia.
Svadobné hostiny, kary, večierky a podobné podujatia v prevádzkach spoločného stravovania:
    • Sú zakázané v 2. a 3. stupni varovania (červená, bordová).
    • V 1. stupni varovania (ružová): interiér do 25 osôb, exteriér do 50 osôb
    • V 2. stupni ostražitosti (oranžová): interiér do 50 osôb, exteriér do 100 osôb.
    • V 1. stupni ostražitosti (žltá): interiér do 100 osôb, exteriér do 250 osôb
    • Stupeň monitoringu (zelená):
        ◦ státie: do 50 % kapacity priestoru, interiér max. 500 osôb, exteriér max. 1000 osôb
        ◦ sedenie: do 75 % kapacity priestoru, interiér max. 500 osôb, exteriér max. 1000 osôb
    • Pri vstupe je potrebné mať negatívny výsledok RT-PCR/LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo Ag testu nie starší ako 24 hodín.

Športové podujatia:
    • Od 15. mája je možná prítomnosť obecenstva na športových podujatiach okresoch 1. stupňa varovania a lepších (zelená, žltá, oranžová, ružová) – športové kluby pod športovými zväzmi a profesionálne súťaže.
    • Pre divákov a súťažiacich je povinný negatívny výsledok RT-PCR/LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo Ag testu nie starší ako 24 hodín.
    • stupeň varovania (ružová): do 25 % kapacity hľadiska, max. 250 ľudí v interiéri, 500 ľudí v exteriéri
    • Monitoring, 1. a 2. stupeň ostražitosti (zelená, žltá, oranžová): podmienky platné pre hromadné podujatia.
    • Organizátor je povinný po dobu 14 dní viesť evidenciu divákov (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu a telefonický kontakt), po uplynutí 14 dní je povinný tieto osobné údaje zničiť.
    • Sedenie v každom druhom rade.
    • Zakázaná konzumácia jedál a nápojov.
    • Organizátor musí vyčleniť dostatok personálu na dohľad nad dodržiavaním opatrení.
    • Pre športové súťaže a tréningy sú stanovené rôzne podmienky pre jednotlivé stupne COVID automatu.

Od piatka 14. mája 2021 vyhláška ÚVZ SR upravuje len podmienky  pre návštevy v zdravotníckych zariadeniach. Podmienky v zariadeniach
sociálnej starostlivosti stanoví Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny  SR v súlade s COVID automatom.

Podmienky pre návštevy v zdravotníckych zariadeniach od 14. mája:
V okresoch 1. až 4. stupňa varovania (ružová, červená, bordová, čierna) naďalej platí zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, s výnimkami:
• Stále platí výnimka pre kňazov, ktorí podávajú sviatosť pomazania ťažko chorým a umierajúcim.
• Rovnako možno stále navštevovať osoby v paliatívnej starostlivosti, sú ťažko choré alebo umierajúce.
• Navštevovať môžu aj ľudia, ktorí:
o sú zaočkovaní mRNA vakcínou – viac ako 14 dní po 2. dávke
o sú zaočkovaní vektorovou vakcínou – viac ako 4 týždne po 1. dávke
o prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami
o prekonali COVID-19 a boli zaočkovaní prvou dávkou ľubovoľnej vakcíny do 180 dní od prekonania ochorenia – viac ako 14 dní po
prvej dávke
o majú negatívny test na COVID-19:
▪ RT-PCR alebo LAMP test nie starší ako 72 hodín
▪ Ag test nie starší ako 24 hodín
V okresoch stupňa monitoring a v stupňoch ostražitosti (zelená, žltá, oranžová) budú môcť byť návštevy bez obmedzení.
Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu vo svojej územnej
pôsobnosti nariadiť miernejšie alebo prísnejšie opatrenia.

 

Dátum: 16. mája 2021

(zdroj: https://www.health.gov.sk/Clanok?covid-17-05-2021-automat-opatrenia)

Prílohy

COVID automat od 17.05.2021

254_2021 alert systém od 17_05_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 279,27 kB

Epidemiologická situácia k 12.05.2021

TK_Covid_automat_a_epid_situacia_210512.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 795,92 kB
Dátum vloženia: 17. 5. 2021 14:05
Dátum poslednej aktualizácie: 17. 5. 2021 14:12
Autor: Správca Webu

Aktuálne počasie

dnes, streda 22. 3. 2023
zamračené 18 °C 10 °C
štvrtok 23. 3. zamračené 20/8 °C
piatok 24. 3. zamračené 19/10 °C
sobota 25. 3. slabý dážď 13/9 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Keď chceš mať zemiaky skoro v hrnci, zasaď ich v marci.

Pranostika na akt.deň

Na Kazimíra pohoda – na kobzole (zemiaky) úroda.

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:5:49

Slnko zapadá:18:05