Obec Oľdza
Oľdza

ENVIRO kútik

ENVIRO kútikVážení návštevníci,

srdečne vás výtame v ENVIRO kútiku. V tejto časti stránky nájdete užitočné informácie z odpadového hospodárstva obce, návody a metodiky na správne triedenie odpadov, články s environmentálnou tematikou a zaujímavosti spojené  s ochranou životného prostredia.

Príjemné čítanie!

ENVI-PAK

Certifikát o úspore emisií skleníkových plynov 2023

Dátum: 14. 5. 2024

Certifikát o úspore emisií skleníkových plynov 2023

Štatistika

Štatistické zisťovanie ŽP 6-01 pre rok 2023

Dátum: 27. 2. 2024

V prílohe nájdete údaje z Ročného výkazu o komunálnom odpade z obce za rok 2023.

Oznámenie o úrovni triedeného odpadu za rok 2023 1

Oznámenie o úrovni triedeného odpadu za rok 2023

Dátum: 26. 2. 2024

Úroveň triedenia odpadov našej obce má opäť vynikajúce výsledky.

Sviatok všetkých svätych

Sviatok všetkých svätych

Dátum: 10. 10. 2023

Sviatok všetkých svätych

odpad

Vyhodnotenie stavu odpadového hospodárstva obce za rok 2022

Dátum: 13. 4. 2023

Prinášame Vám podrobné informácie o odpadovom hospodárstve obce v roku 2022.

štatistika

Štatistické zisťovanie ŽP 6-01 za rok 2022

Dátum: 27. 2. 2023

V prílohe nájdete údaje z Ročného výkazu o komunálnom odpade z obce za rok 2022.

Triedenie odpadu

Oznámenie o úrovni triedeného odpadu za rok 2022

Dátum: 21. 2. 2023

Úroveň triedenia odpadov našej obce sa v uplynulom roku dostalo do najvyššej úrovne triedenia!

ŽP 6-01

Výsledky štatistického zisťovania ŽP 6-01 za rok 2021

Dátum: 30. 3. 2022

Prinášame Vám údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania v zmysle § 81 bod 7, písm. 1 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Odpadové hospodárstvo

Správa o odpadovom hospodárstve obce v roku 2021

Dátum: 21. 3. 2022

Prinášame vám základné informácie ale aj zaujímavosti z oblasti odpadového hospodárstva obce v predchádzajúcom roku. Dozviete sa, za čo sa platí poplatok za TKO, aké množstvá sme vyzbierali z jednotlivých komodít, aký výsledok sme dosiahli v triedení a podobné.

Triedenie odpadu

Úroveň vytriedenia odpadov za rok 2021

Dátum: 23. 2. 2022

Informácie o tom, koľko odpadu sa vytriedilo v roku 2021 a ako to ovplyvní poplatky za uloženie odpadu na rok 2022.

Kompostovanie

Prečo kompostovať?

Dátum: 15. 2. 2022

Každý o tom hovorí, ale máte v tom jasno? Chceli by ste niečo urobiť pre planétu, pre prírodu, pre svoju záhradu, alebo len pre svoju peňaženku? Čítajte, a navyše získate aj cennú surovinu!
Prinášame vám užitočné informácie o kompostovaní.

Zálohované

Od 1 januára nekrčíme. Zálohujeme.

Dátum: 10. 1. 2022

Nový rok prinesie na Slovensko dôležitú zmenu: zálohovanie plastových fliaš a plechoviek od nápojov.
Ako to bude fungovať?

BRKO

Nové kontajnery na kuchynský odpad

Dátum: 6. 9. 2021

Vážení obyvatelia,
Pre stále rastúce množstvo vyzbieraného kuchynského odpadu - a VAŠU veľmi cennú snahu o triedenie odpadov boli v obci umiestnené 3 nové kontajnery na zber kuchynského odpadu, a to: 1 ks pri rybníku, 2 ks pri kruhovom objazde v obytnej zóne.

odvoz odpadu

Mobilná aplikácia ODVOZ ODPADU

Dátum: 12. 8. 2021

Vážení obyvatelia,
venujeme vám do pozornosti mobilnú aplikáciu spoločnosti ENVI-PAK, a.s., ktorá vás po stiahnutí vždy včas upozorní na vývoz jednotlivých komodít odpadu.
Aplikáciu si môžete zdarma stiahnuť v obchode Google Play a už nikdy nezabudnete si vyložiť kontajner =).

elektroodpad

ZBER ELEKTROODPADU

Dátum: 11. 8. 2021

Oznamujeme občanom, že
- 18. augusta (v stredu) od 17,00 do 19,00 a
- 22. augusta (v nedeľu) od 10,00 do 12,00
bude na zbernom dvore zber elektroodpadu.

kuchynský odpad

Kuchynský odpad

Dátum: 7. 6. 2021

Podľa nových povinností aj naša obec sa zapojila do zberu kuchynského odpadu. Prečítajte si prečo sa oplatí zapojiť sa a ako správne triediť kuchynský odpad.

ENVI PAK

Certifikát o úspore emisií skleníkových plynov 2020

Dátum: 28. 5. 2021

S radosťou vám oznamujeme, že váš zodpovedný prístup k triedeniu odpadov prispel k úspore emisií skleníkových plynov s vynikajúcim výsledkom.

Poďakovanie

Poďakovanie

Dátum: 7. 5. 2021

Touto cestou by som chcela vyjadriť vďaku aktívnym obyvateľom obce, ktorí celoročne zbierajú odpadky v okolí obce a starajú sa tak o vzhľad, čistotu a estetiku nášho okolia. Katka J, Ľudovít N., Tomáš B. ďakujeme Vám!!!

Odpadové hospodárstvo

Stav odpadového hospodárstva obce

Dátum: 30. 3. 2021

Správa o odpadovom hospodárstve obce Oľdza za rok 2020

Stláčajme odpad

Stláčanie odpadu - ak správne triedime, svet je krajší

Dátum: 26. 2. 2021

k správnemu a zodpovednému triedeniu odpadu patrí nielen znalosť toho, čo kam patrí, ale aj dôkladné stláčanie odpadu.
Stlačením krabice alebo plastového obalu pred vyhodením sa zmenší jeho objem minimálne o polovicu.

úroveň vytriedenia odpadu

Úroveň vytriedenia odpadov za rok 2020

Dátum: 26. 2. 2021

Informácie o tom, koľko odpadu sa vytriedilo v roku 2020 a ako to ovplyvní poplatky za uloženie odpadu na rok 2021

Nápojové kartóny - TETRAPAK

Nápojové kartóny - ak správne triedime, svet je krajší

Dátum: 8. 2. 2021

Dnes o triedení nápojových kartónov, ale aj o tom, čo sa s nimi stane, keď sa správne vytriedia.

KOVY

Čo sa stane s kovmi, keď ich správne vytriedime?

Dátum: 25. 1. 2021

Dnes upriamujeme vašu pozornosť na ďalšie zo série motivačných videí. Tentokrát hovorí o tom, čo patrí a čo nepatrí do triedeného zberu kovov, ale aj to, čo sa potom stane so správne vytriedeným odpadom.

poplatky za odpad

Pozor, zmena v daniach a poplatkoch za TKO!

Dátum: 9. 12. 2020

Od 01.01.2021 vstúpa do platnosti Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý upravuje výšky niektorých daní a podmienky nádob za komunálne odpady

plasty

Viete, čo sa stane s plastom, keď ho správne vytriedite?

Dátum: 8. 12. 2020

Spoločnosť ENVI PAK pripravila pre vás ďalšie zo série motivačných videí. Konkrétne toto video hovorí o tom, čo patrí a čo nepatrí do triedeného zberu plastov, ale aj to, čo sa potom stane so správne vytriedeným odpadom.

Vianoce

Šťastné a veselé Vianoce bez odpadu

Dátum: 30. 11. 2020

Aj Vianoce je možné prežiť ekologicky.
Ako počas sviatkov vytvoriť čo najmenej odpadu?

Papier

Viete, čo sa stane s papierom, keď ho správne vytriedite?

Dátum: 24. 11. 2020

Pozrite si motivačné video, ktoré hovorí o tom, čo patrí a čo nepatrí do triedeného zberu papiera, ale aj to, čo sa potom stane so správne vytriedeným odpadom.

sklo

Čo sa stane so sklom, keď ho správne vytriedime?

Dátum: 12. 11. 2020

Spoločnosť ENVI PAK tentoraz pre vás pripravil motivačné video, ktoré hovorí o tom, čo patrí a čo nepatrí do triedeného zberu skla, ale aj to, čo sa potom stane so správne vytriedeným odpadom.

Sviatok zosnulých

Čas spomienok či sviatok odpadu?

Dátum: 22. 10. 2020

Mesiac november je spojený so Sviatkom všetkých svätých. Cintoríny sú plné spomienkových vencov, kytíc, stúh, kahancov, sviečok, ktoré plnia kamenné náhrobky, aby po krátkej dobe skončili v preplnenom kontajneri. V horšom prípade na smetisku za cintorínom. Tentokrát sme pre Vás pripravili článok na

kuchynský odpad

Spustil sa zber kuchynského odpadu v obci

Dátum: 15. 10. 2020

Viete, čo je kuchynský odpad, kam patrí a čo s nim bude? Prinášame Vám informácie o novej povinnosti zberu kuchynského odpadu.

ENVI PAK

Čo nepatrí do triedeného zberu

Dátum: 28. 8. 2020

Pri nesprávnom triedení odpadu sa pri spracovanie separátov skomplikuje a znehodnotí sa celý obsah zberných kontajnerov. Prečítajte si informačný plagát o tom, na čo si treba dávať pozor.

Papier

Všetko čo potrebujete vedieť o redyklácii papiera

Dátum: 17. 8. 2020

Papier v dnešnej dobe zohráva významnú úlohu a je aj napriek súčasným vyspelým elektronickým technológiám neodmysliteľnou súčasťou života nielen pre školákov či podnikateľov, ale aj pre obalový priemysel.

Stláčajte odpad

Stláčajme odpad

Dátum: 18. 6. 2020

Nestlačený odpad zbytočne zaberá veľa miesta a v konečnom dôsledku zberová spoločnoSť odváža vzduch. Platí to najmä pre plastové fľaše, kartónové krabice či plechovky.
Preto je veľmi dôležité obal pred vyhodením stlačiť a zmenšiť jeho objem.

envipak

Environmentálne vzdelávanie detí a mládeže

Dátum: 1. 6. 2020

ENVI - PAK environmentálne vzdeláva deti a mládež, na svojej stránke zverejnil množstvo materiálov na stiahnutie. Viac informácii nájdete v priloženej tlačovej správe.

plasty

Čo viete o plastoch?

Dátum: 4. 5. 2020

Sú neodmysliteľnou súčasťou našej každodennej reality. Stretávame sa s nimi takmer všade. Sú praktické a majú mnoho výhod. Áno, plasty patria k najpopulárnejším materiálom obalového priemyslu. Sú veľmi odolné, ľahké, lacné a zároveň majú všestranné využitie.

Odpadové hospodárstvo

Stav odpadového hospodárstva obce

Dátum: 31. 3. 2020

Správa o odpadovom hospodárstve obce za rok 2019

odpad

Kam patria použité rúška a rukavice?

Dátum: 23. 3. 2020

• Použité jednorazové rúška ani rukavice nepatria do triedeného zberu.
• Vhoďte ich do plastového vrecka a to vyhoďte do ZMESOVÉHO odpadu.

Vysádzanie mladých stromčekov

Vysádzanie mladých stromčekov

Dátum: 7. 3. 2020

Skupina dobrovoľníkov v spolupráci s novým zložením DHZO obce sa ujalo v krásnom projekte, z vlastnej iniciatívy a z vlastných zdrojov vysadili 300 mladých stromčekov vedľa príjazdových ciest do obce. Ďakujeme všetkým našim dobrovoľníkom za skvelú prácu!

odpad

Prečo sú kontajnery plné?

Dátum: 2. 3. 2020

Aj vy ste si už položili takúto otázku? Od čoho vlastne závisí, koľko má obec kontajnerov a ako často sa vyvážajú? Samotný počet kontajnerov alebo vriec a to, aká bude frekvencia vývozov, spoločne nastavia zberová spoločnosť, obec a organizácia zodpovednosti výrobcov.

úroveň vytriedenia odpadu

Úroveň vytriedenia odpadov za rok 2019

Dátum: 28. 2. 2020

Informácie o tom, koľko odpadu sa vytriedilo v roku 2019 a ako to ovplyvní poplatku za uloženie odpadu

eko vianoce

Rady a tipy na eko Vianoce!

Dátum: 4. 12. 2019

Informačný materiál spoločnosťi ENVI PAK, a.s.

poplatky za odpad

Pozor, zmena v poplatkoch za TKO!

Dátum: 25. 11. 2019

Od 01.01.2020 vstúpa do platnosti VZN č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre územie obce Oľdza, podľa ktorej boli zmenené miestne poplatky za komunálne odpady.

envipak

Vy len trieďte, my sa postaráme!

Dátum: 9. 10. 2019

Informačný materiál o správnom triedení od spoločnosti ENVI PAK, a.s.

Informácie o odpadoch

Informácie o odpadoch

Dátum: 28. 6. 2019

Prečítajte si informačno-vzdelávací leták o odpadoch a správneho triedenia.

Batérie

Správny zber batérií a akumulátorov

Dátum: 13. 5. 2019

Prinášame Vám informačný leták spoločnosti INSA spol. s.r.o.

Odpadové hospodárstvo

Stav odpadového hospodárstva obce

Dátum: 29. 3. 2019

Správa o odpadovom hospodárstve obce Oľdza za rok 2018

trieďme odpad

Úroveň vytriedenia odpadu za rok 2018

Dátum: 28. 2. 2019

Informácie o tom, koľko odpadu sa vytriedilo v roku 2018 a ako to ovplyvní poplatky za uloženie odpadu na skládke.

zberný dvor

Zberný dvor obce

Dátum: 13. 2. 2019

Informácie o tom, čo, ako a kedy môžete odovzdať na zbernom dvore obce.

Obec

Voľby prezidenta 2024

Voľby NR SR 2023

ENVIRO kútik

virtuálny cintorín

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1
1
2

ochrana osobných údajov

Kalendár zberu odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3
4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17
18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
1 2

Aktuálne počasie

dnes, sobota 25. 5. 2024
slabý dážď 23 °C 12 °C
nedeľa 26. 5. mierny dážď 24/14 °C
pondelok 27. 5. slabý dážď 25/14 °C
utorok 28. 5. slabý dážď 20/13 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Za mokrým májom ide suchý jún, za suchým májom ide mokrý jún.

Pranostika na akt.deň

Po svätom Urbanu mráz neškodí mrazu.

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:4:57

Slnko zapadá:20:36