Obec Oľdza
Oľdza

Správa o odpadovom hospodárstve obce v roku 2021

Odpadové hospodárstvo

Prinášame vám základné informácie ale aj zaujímavosti z oblasti odpadového hospodárstva obce v predchádzajúcom roku. Dozviete sa, za čo sa platí poplatok za TKO, aké množstvá sme vyzbierali z jednotlivých komodít, aký výsledok sme dosiahli v triedení a podobné.

Aktuálny stav odpadového hospodárstva obce Oľdza

Počet obyvateľov s trvalým pobytom k 31.12.2021 bolo 565 a s prechodným pobytom
62 ľudí, pričom poplatok za vývoz odpadu v roku 2021 bol uhradený 347 poplatníkmi. Z toho 309 poplatníkov má pridelenú nádobu na komunálny odpad. t.j. 309 domácnosti reálne produkuje komunálny odpad na území obce (čo podľa našich odhadov môže znamenať až 900 reálnych obyvateľov)!

V roku 2021 výška miestneho poplatku za komunálny odpad bol stanovený VZN č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v znení Dodatku č. 1  k VZN nasledovne:

 • poplatok za 120 l nádobu      45,00 €/ročne
 • poplatok za 240 l nádobu      60,00 €/ročne
 • paušálny poplatok                  30,00 €/ročne

Miestny poplatok za vývoz komunálneho odpadu zahrňuje:

 • vývoz komunálneho odpadu z domácností,
 • uloženie komunálneho odpadu z domácností na skládke odpadov,
 • vývoz veľkokapacitných kontajnerov zo zberného dvora a z cintorína,
 • spracovanie biologického odpadu zo zberného dvora v kompostárni, resp.
 • energetické zhodnotenie ostatných odpadov zo zberného dvora,
 • ostatné prevádzkové náklady zberného dvora,
 • vývoz a zhodnotenie kuchynského odpadu z nádob na verejných priestranstiev,
 • asanácia,
 • vývoz a uloženie odpadov z verejných priestranstiev v katastrálnom území obce,
 • ostatné náklady spojené s nakladaním so zmesovými odpadmi,

V miestnom poplatku nie sú zahrnuté náklady odpadového hospodárstva, ktoré sú hradené organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV spoločnosťou) a to:

 • vývoz a zhodnotenie separovaných komodít z domácností a z kontajneroch na verejných priestranstvách: papier, sklo, plasty, obaly z kovu, tetrapak, šatstvo a textílie
 • vývoz a zhodnotenie určených separovaných komodít zo zberného dvora: elektroodpad, batérie, polystyrén, kuchynské oleje

Obec Oľdza je členom Združenia obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstve v Šamoríne (ZOHŽO), ktoré členským obciam zabezpečuje zhodnotenie a kompostovanie odpadov zo zberného dvora a uloženie zmesového odpadu z domácností obce na skládku odpadov v Čukárskej Pake.

Pre obec zabezpečuje vývoz odpadu spoločnosť MARIUS PEDERSEN, a to:

 • zmesový komunálny odpad z domácností každý druhý týždeň v piatok;
 • triedený odpad z domácností podľa harmonogramu vývozu.

Vývoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu zabezpečuje spoločnosť FIDELITY TRADE, pričom zhodnotenie BRKO je zabezpečené v bioplynovej elektrárni.

Zber šatstva a textílii zabezpečuje n.o. EKOCHARITA.

Na zbernom dvore je zriadený zber nasledovných komodít odpadu:

 • biologicky rozložiteľný záhradný odpad (BRO)
 • odpadové drevo
 • plasty
 • kartóny
 • polystyrén
 • elektroodpad
 • použité kuchynské oleje
 • objemový odpad

Zhodnotenie separovaných komodít odpadu z domácností zabezpečuje:

 • OZV – ENVI-PAK

V obehu odpadového hospodárstva obce sú zaradené zberné nádoby:

 • 120l ZKO.....124 ks v domácnostiach
 • 240l ZKO..... 191 ks v domácnostiach
 • 240l papier.....259 ks v domácnostiach
 • 120l BRKO..... 5 ks na verejnom priestranstve
 • 240l BRKO..... 1 ks na verejnom priestranstve
 • 120l kuch. oleje.....1 ks na zbernom dvore obce
 • 1100l kontajner papier..... 1 ks na verejnom priestranstve
 • 1100l kontajner sklo..... 9 ks na verejnom priestranstve
 • 1100l kontajner kovy .... 5 ks na verejnom priestranstve
 • 1100l kontajner VKM (TETRAPAK) ...... 4 ks na verejnom priestranstve
 • 5 ks veľkokapacitných kontajnerov na zbernom dvore obce

Prehľad množstva odpadu za rok 2021:

 • produkcia odpadu celkovo / priemer za domácnosť
 • zmesový komunálny odpad  141,92 t (459,28 kg /domácnosť)
 • objemný komunálny odpad   7,28 t (23,55 kg / domácnosť)
 • triedený odpad:
  •  papier                        11,86 t (38,38 kg / domácnosť)
  •  sklo                            15,985 t (51,73 kg / domácnosť)
  •  VKM (TETRAPAK)     0,585 t (1,89 kg / domácnosť)
  •  plasty                         15,31 t (49,54 kg / domácnosť)
  •  obaly z kovu               1,50 t (4,85 kg / domácnosť)
  •  BRO                           143,52 t (464,46 kg/ domácnosť)
  •  BRKO                          10,47 t (33,88 kg / domácnosť)
  •  odpadové drevo        5,96 t (19,28 kg / domácnosť)
  •  šatstvo a textílie         5,77 t (18,67 kg / domácnosť)
  •  kovy iné                        2,38 t (7,70 kg / domácnosť)
  •  jedlé oleje                    0,095 t (0,30 kg / domácnosť)
  •  elektroodpad             1,978 t (6,40 kg / domácnosť)
 • triedený odpad celkovo 215,41 t (697,11 kg / domácnosť)

Pomer triedeného a komunálneho  odpadu za minulý rok: 1 : 0,693.

Percento triedeného odpadu z celkového množstva odpadu: 59,07%.

Produkcia odpadov 2021Prehľad výdavkov spojené s odpadom v roku 2021:
(rozdiel oproti plneniu rozpočtu je v nezaplatených faktúrach k 31.12.2021)

vývoz:            

 • TKO smetné nádoby              7120,24 €
 • veľkokapacitný kontajner      1221,24 €
 • BRKO                                          2160,00    €

uloženie:

 • ZOHŹO                                       12614,33 €

iné:

 • nálepky                                         262,50 €
 • drvenie zeleného odpadu       942,34 €
 • členský príspevok ZOHŽO       280,50 €

spolu:                                          24 601,15 € ( v minulom roku 20 409,42 €)             

 

Prehľad príjmov v odpadovom hospodárstve:

 • príjmy z poplatkov                 17 571,25 €
 • nedoplatky                                   105,00 €
 • spolu:                                     17 676,25 € ( v minulom roku 16 881,40 €)

Príspevok z environmentálneho fondu: 3 662,57 €

Rozdiel príjmov a výdavkov:

poplatky za TKO                     +   17 676,25 €
výdavky spolu                         -    24 601,15 €

príspevok z envirofondu     +      3 662,57 €

ROZDIEL                                 -       3 262,33 €  ( v minulom roku – 3 528,02 €)

Záporný rozdiel v odpadovom hospodárstve bol uhradený z bežných príjmoch obecného rozpočtu (čo v priemere znamená 10,55€/domácnosť)

Poznámka:

Vzhľadom na výrazne sa zvyšujúce ceny energií a pohonných hmôt sa očakáva navýšenie nákladov na odpadové hospodárstvo v roku 2022. Ceny uloženia odpadov na skládke v Čukárskej Pake však boli pre obce zmenené podľa vytriedenosti a komodity jednotlivých odpadov (viď. cenník ZOHŽO) k výhodnejšiemu smeru.

Ďalšie dôležité faktory vo vývoji cien je zálohovanie PET fliaš a plechoviek a kompostovacia schopnosť obyvateľov. V súvislosti s týmito dvomi faktormi sa v roku 2022 očakáva pokles množstva separovaných komodít (plast, kovy a BRO), ktorý môže ovplyvniť úroveň triedenia odpadov a s tým spojené konečné náklady pre uloženie odpadov pre rok 2023.

Podľa skutkových výdavkov odpadového hospodárstva k 3. štvrťroku 2022 odporúčam prehodnotiť výšku poplatkov za TKO v obci.

 

Prílohy:

 • Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov
 • Oznámenie o dosiahnutej úrovne vytriedenia odpadov
 • Cenník ZOHŽO na rok 2022

 

 

Vypracovala: Ildikó Gyurcsiová

Prílohy

Výpočet miery vytriedenia odpadov

2021-vypocet-miery-vytriedenia-ko-v-obci.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 41,99 kB

Oznámenie o dosiahnutej úrovne vytriedenia odpadov za rok 2021

úroveň vytriedenia odpadu 2021_SK.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 30,49 kB

Cenník ZOHŽO 2022

Zohzo-A5-cennik-2022-web.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,74 MB
Dátum vloženia: 21. 3. 2022 16:30
Dátum poslednej aktualizácie: 21. 3. 2022 16:30
Autor: Správca Webu

Obec

Voľby prezidenta 2024

Voľby NR SR 2023

ENVIRO kútik

virtuálny cintorín

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1
1
2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26
1
27 28 29 30

ochrana osobných údajov

Kalendár zberu odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14
15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
29 30

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 17. 6. 2024
takmer jasno 27 °C 14 °C
utorok 18. 6. takmer jasno 30/17 °C
streda 19. 6. zamračené 29/18 °C
štvrtok 20. 6. takmer jasno 27/18 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Ak počas žatiev prší, bude veľa orechov, ale málo chleba.

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:4:47

Slnko zapadá:20:54