RSS
Obec Oľdza
Oľdza

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20. 10. 2021

Zmluva o dielo

24/2021

podľa zmluvy

WINDPARK KOMÁRNO, s.r.o.

Obec Oľdza

15. 10. 2021

Dodatok č. 2 k Zmluve č. 20090205 o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu

2

podľa zmluvy

Fidelity Trade, s.r.o.

Obec Oľdza

13. 10. 2021

Dodatok č. 2 - Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A ) č.50/009/20

2

podľa zmluvy

Prima Banka Slovensko, a.s.

Obec Oľdza

4. 10. 2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

21/2021

podľa zmluvy

Slovak Telekom, a.s.

Obec Oľdza

6. 9. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 20090205 o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu

20/2021

podľa zmluvy

Fidelity Trade, s.r.o.

Obec Oľdza

31. 8. 2021

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 05/CKF/2021

19/2021

3 000,00 EUR tritisíc eur

Trnavský samosprávny kraj

Obec Oľdza

20. 8. 2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

18/2021

podľa zmluvy

Slovak Telekom, a.s.

Obec Oľdza

17. 8. 2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

17/2021

podľa zmluvy

Slovak Telekom, a.s.

Obec Oľdza

6. 8. 2021

Zmluva o prevedení umeleckého výkonu

16/2021

podľa zmluvy

Dominika Jurena

Obec Oľdza

4. 8. 2021

Zmluva o poskytnutí účelového daru

15/2021

podľa zmluvy

Most Four s.r.o.

Obec Oľdza

26. 7. 2021

Zmluva o dodávke vody a verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

14/2021

podľa zmluvy

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Oľdza

20. 7. 2021

Dohoda o prevode a postúpení práv a povinností z rozhodnutia o umiestnení stavby pod č. O 2005/468-003 zo dňa 12.12.2005

13/2021

bezodplatne

LubMar, s.r.o.

Obec Oľdza

22. 6. 2021

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie

12/2021

podľa zmluvy

Trnavský samosprávny kraj

Obec Oľdza

31. 5. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi

8/2021-01

podľa zmluvy

EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU občianske združenie

Obec Oľdza

28. 5. 2021

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

10/2021

podľa zmluvy

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Oľdza

26. 5. 2021

Licenčná zmluva

9/2021

podľa zmluvy

TENDERnet s.r.o.

Obec Oľdza

14. 5. 2021

Zmluva o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi

8/2021

podľa zmluvy

EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU občianske združenie

Obec Oľdza

11. 5. 2021

ZMLUVA o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka

7/2021

podľa zmluvy

Dobrovoľná požiarna ochrana

Obec Oľdza

5. 5. 2021

Rámcová Dohoda

6/2021

podľa zmluvy

Könözsi Pavol

Obec Oľdza

27. 4. 2021

Dodatok č. 1 - Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 50/009/20

5/2021

podľa zmluvy

Prima Banka Slovensko, a.s.

Obec Oľdza

31. 3. 2021

Dodatok č. 002 k Zmluve o dodávke plynu

4/2021

podľa zmluvy

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Oľdza

17. 3. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o vypožičke

31/2020-01

podľa zmluvy

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Oľdza

12. 3. 2021

Mandatná zmluva

2/2021

podľa zmluvy

Mgr. Martin Lobotka

Obec Oľdza

8. 2. 2021

Zmluva o zabezpečení odvozu biologického kontaminovaného odpadu

1/2021

podľa zmluvy

Gulázsi, s.r.o.

Obec Oľdza

14. 12. 2020

Zmluva o výpožičke

31/2020

podľa zmluvy

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Oľdza

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 51-75 z 76