RSS
Obec Oľdza
Oľdza

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16. 11. 2023

Zmluva o združenej dodávke elektriny za cenu reg. úradom pre odber. elektriny mimo domácnosti

40/2023

Neuvedené

ZSE Energia, a.s.

Obec Oľdza

14. 11. 2023

Zmluva o dielo

39/2023

Neuvedené

FE-DOP, s.r.o.

Obec Oľdza

14. 11. 2023

Kúpna zmluva - č. 38/2023

38/2023

Neuvedené

OCTAGO, a.s.

Obec Oľdza

10. 11. 2023

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

37/2023

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Oľdza

31. 10. 2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č . 4/2022

- 1

Neuvedené

Lenstav s.r.o.

Obec Oľdza

30. 10. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie na projekt

35/2023

129 903,91 EUR

Ministerstvo investícií -regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Obec Oľdza

27. 10. 2023

Dohoda č. 23/04/010/59

34/2023

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Dunajská Streda

Obec Oľdza

11. 10. 2023

Zmluva o aktualizácii programov systémovej podpore a licenčná zmluva

33/2023

Neuvedené

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Oľdza

11. 10. 2023

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov

32/2023

Neuvedené

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Oľdza

20. 9. 2023

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 26/CKF/2023

31/2023

Neuvedené

Trnavský samosprávny kraj

Obec Oľdza

16. 8. 2023

Zmluva o zriadení a používaní Klientskeho konta

30/2023

Neuvedené

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam ( SOZA)

Obec Oľdza

3. 8. 2023

Zmluva o poskytnutí účelového daru

29/2023

Neuvedené

Most Four s.r.o.

Obec Oľdza

26. 7. 2023

Darovacia zmluva

28/2023

Neuvedené

MARIUS PEDERSEN a.s.

Obec Oľdza

24. 7. 2023

Zmluva č. KB/ZO/2023KBX15583-2 o poskytovaní služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti

27/2023

108,00 EUR

osobnyudaj.sk, s.r.o.

Obec Oľdza

24. 7. 2023

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - kamerový systém

26/2023

28,44 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Oľdza

13. 7. 2023

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

25/2023

Neuvedené

Ministerstvo investícií -regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Obec Oľdza

11. 7. 2023

Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb

Výpoveď zmluvy

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Obec Oľdza

7. 7. 2023

Dodatok č. 1 k poistnej zmluve - Poistenie majetku č. 11-422821

Dodatok č. 1 poistnej zmluve

Neuvedené

Union poisťovňa, a.s.

Obec Oľdza

5. 6. 2023

Dodatok č. 4 k Zmluve č. 20090205 o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu

4

Neuvedené

Fidelity Trade, s.r.o.

Obec Oľdza

31. 5. 2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku

1/2023

Neuvedené

Agroprameň

Obec Oľdza

31. 5. 2023

Kúpna zmluva č. 2430553406 - internet

20/20223

Neuvedené

O2 Slovakia, s.r.o.

Obec Oľdza

31. 5. 2023

Zmluva o poskytnutí služieb - internet

19/2023

Neuvedené

O2 Slovakia, s.r.o.

Obec Oľdza

26. 5. 2023

Zmluva o prenesení čísla k spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o.

18/2023

Neuvedené

O2 Slovakia, s.r.o.

Obec Oľdza

26. 5. 2023

Zmluva o poskytnutí služieb

17/2023

Neuvedené

O2 Slovakia, s.r.o.

Obec Oľdza

26. 5. 2023

Kúpna zmluva č. 2430550609

16/2023

Neuvedené

O2 Slovakia, s.r.o.

Obec Oľdza

22. 5. 2023

Zmluva o poskytnutí účelového daru

15/2023

Neuvedené

ATOPS Development Oľdza s.r.o.

Obec Oľdza

16. 5. 2023

Rámcová Dohoda

14/2023

Neuvedené

Könözsi Pavol

Obec Oľdza

15. 5. 2023

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 6/2022

- 2

Neuvedené

Lenstav s.r.o.

Obec Oľdza

2. 5. 2023

ZMLUVA o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka

12/2023

Neuvedené

Dobrovoľná požiarna ochrana

Obec Oľdza

12. 4. 2023

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 6/2022

1

Neuvedené

Lenstav s.r.o.

Obec Oľdza

5. 4. 2023

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.zmluvy: IROP-CLLD-T477-512-001-010

10/2023

Neuvedené

Agroprameň

Obec Oľdza

4. 4. 2023

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070BYV1

9/2023

Neuvedené

Pôdohospodárska platobná agendúra

Obec Oľdza

17. 3. 2023

Zmluva o prevode výpočtovej techniky - ZLP-VT-2023-0376

8/2023

Neuvedené

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

Obec Oľdza

6. 3. 2023

Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr

7/2023

Neuvedené

MADE spol. s r. o .

Obec Oľdza

6. 3. 2023

Licenčná zmluva č. U2467/2023

6/2023

Neuvedené

MADE spol. s r. o .

Obec Oľdza

22. 2. 2023

Zmluva o poskytnutí účelového daru

5/2023

Neuvedené

Film location managers s.r.o.

Obec Oľdza

6. 2. 2023

Zmluva o poskytovaní správy zamestnaneckých benefitov č. 00054382

4/2023

Neuvedené

Ticket Service, s.r.o.

Obec Oľdza

6. 2. 2023

Zmluva o účinkovaní - Sláger tv - Sissi - Műsorszerződés

3/2023

600,00 EUR

Sissi - Sláger tv - Silvia Oravec

Obec Oľdza

23. 1. 2023

Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č RA-SNCA/20196991

2/2023

podľa zmluvy

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Obec Oľdza

23. 1. 2023

Dodatok č. 15/2023 ku Zmluve o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva

1/2023

podľa zmluvy

MARIUS PEDERSEN a.s.

Obec Oľdza

12. 12. 2022

Dohoda č. 22/04/010/68

29/2022

podľa zmluvy

Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Dunajská Streda

Obec Oľdza

7. 12. 2022

Poistná zmluva, Poistenie majetku, č. 11-422821

28/2022

podľa zmluvy

Union poisťovňa, a.s.

Obec Oľdza

30. 11. 2022

Predčasné splatenie úveru

4 - Prima banka Slovensko, a.s.

podľa zmluvy

Prima Banka Slovensko, a.s.

Obec Oľdza

29. 11. 2022

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve

27/2022

podľa zmluvy

MVDr. Kocúr Július, Ing. Kocúrová Viera

Obec Oľdza

24. 11. 2022

Zmluva o spolupráci

26/2022

podľa zmluvy

Marián Pajger, Beáta Pajgerová, Mgr.

Obec Oľdza

25. 10. 2022

3. predloženie

3 - Prima banka Slovensko, a.s.

podľa zmluvy

Prima Banka Slovensko, a.s.

Obec Oľdza

21. 10. 2022

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zabezpečení odborného výkonu prevádzky č. ZoBZ-OLDZA

24/2022

podľa zmluvy

ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o.

Obec Oľdza

5. 10. 2022

Zmluva o poskytnutí podpory

23/2022

podľa zmluvy

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Oľdza

27. 9. 2022

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - č. 10CKFP2022

22/2022

podľa zmluvy

Trnavský samosprávny kraj

Obec Oľdza

19. 8. 2022

Dodatok č. 2 k zmluve o zbere použitých jedlých olejov a tukov

21/2022

podľa zmluvy

Fidelity Trade, s.r.o.

Obec Oľdza

5. 8. 2022

Darovacia zmluva

20/2022

podľa zmluvy

MARIUS PEDERSEN a.s.

Obec Oľdza

3. 8. 2022

Zmluva o poskytnutí účelového daru

19/2022

podľa zmluvy

KAMPRA, s.r.o.

Obec Oľdza

29. 7. 2022

Zmluva o poskytnutí účelového daru

18/2022

podľa zmluvy

ATOPS Development s.r.o.

Obec Oľdza

15. 7. 2022

Zmluva o poskytnutí účelového daru

17/2022

podľa zmluvy

SHV Services s.r.o.

Obec Oľdza

13. 7. 2022

Zmluva o poskytnutí grantu

16/2022

podľa zmluvy

Trnavský samosprávny kraj

Obec Oľdza

13. 7. 2022

Zmluva o dielo na pasportizáciu cintorína

15/2022

podľa zmluvy

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Oľdza

13. 7. 2022

Zmluva o kontrolnej činnosti

14/2022

podľa zmluvy

EZ Control s.r.o.

Obec Oľdza

22. 6. 2022

Príkazná zmluva č. 27/VO/072021/POI

13/2022

podľa zmluvy

Združenie miest a obcí Žitného ostrova - ZMOŽO

Obec Oľdza

18. 5. 2022

Dodatok č. 3 k Zmluve č. 20090205 o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu

3

podľa zmluvy

Fidelity Trade, s.r.o.

Obec Oľdza

3. 5. 2022

ZMLUVA o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51

11/2022

podľa zmluvy

Dobrovoľná požiarna ochrana

Obec Oľdza

2. 5. 2022

Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve

10/2022

podľa zmluvy

Ing. Benjamín Baráth

Obec Oľdza

27. 4. 2022

Zmluva o spolupráci

9/2022

podľa zmluvy

Kolektív investorov

Obec Oľdza

27. 4. 2022

Zmluva o vyhotovení diela

8/2022

podľa zmluvy

ÚPn s.r.o.

Obec Oľdza

25. 4. 2022

Mandátna zmluva ZaD č. 5/2022

7/2022

podľa zmluvy

Ing. Peter Hanesz - PROINVEST

Obec Oľdza

24. 3. 2022

Zmluva o dielo č.6/2022

6/2022

podľa zmluvy

Lenstav s.r.o.

Obec Oľdza

21. 3. 2022

Dodatok k zmluve o zbere použitých jedlých olejov a tukov

5/2022

podľa zmluvy

Fidelity Trade, s.r.o.

Obec Oľdza

26. 2. 2022

Zmluva o dielo

4/2022

podľa zmluvy

Lenstav s.r.o.

Obec Oľdza

23. 2. 2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na Centrálny register zmlúv

3/2022

podľa zmluvy

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Oľdza

14. 2. 2022

Zmluva o dielo

2/2022

podľa zmluvy

INKUBÁTOR KOMÁRNO - Centrum pre podporu činností podnikateľov, n.o.

Obec Oľdza

31. 1. 2022

Dodatok č. 14/2022 ku Zmluve o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva

1/2022

podľa zmluvy

MARIUS PEDERSEN a.s.

Obec Oľdza

23. 11. 2021

Kúpna zmluva

26/2021

podľa zmluvy

Kövesdi Frnatišek

Obec Oľdza

27. 10. 2021

Dohoda č. 21/04/010/29

25/2021

podľa zmluvy

Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Dunajská Streda

Obec Oľdza

20. 10. 2021

Zmluva o dielo

24/2021

podľa zmluvy

WINDPARK KOMÁRNO, s.r.o.

Obec Oľdza

15. 10. 2021

Dodatok č. 2 k Zmluve č. 20090205 o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu

2

podľa zmluvy

Fidelity Trade, s.r.o.

Obec Oľdza

13. 10. 2021

Dodatok č. 2 - Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A ) č.50/009/20

2

podľa zmluvy

Prima Banka Slovensko, a.s.

Obec Oľdza

4. 10. 2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

21/2021

podľa zmluvy

Slovak Telekom, a.s.

Obec Oľdza

6. 9. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 20090205 o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu

20/2021

podľa zmluvy

Fidelity Trade, s.r.o.

Obec Oľdza

31. 8. 2021

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 05/CKF/2021

19/2021

3 000,00 EUR tritisíc eur

Trnavský samosprávny kraj

Obec Oľdza

20. 8. 2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

18/2021

podľa zmluvy

Slovak Telekom, a.s.

Obec Oľdza

17. 8. 2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

17/2021

podľa zmluvy

Slovak Telekom, a.s.

Obec Oľdza

6. 8. 2021

Zmluva o prevedení umeleckého výkonu

16/2021

podľa zmluvy

Dominika Jurena

Obec Oľdza

4. 8. 2021

Zmluva o poskytnutí účelového daru

15/2021

podľa zmluvy

Most Four s.r.o.

Obec Oľdza

26. 7. 2021

Zmluva o dodávke vody a verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

14/2021

podľa zmluvy

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Oľdza

20. 7. 2021

Dohoda o prevode a postúpení práv a povinností z rozhodnutia o umiestnení stavby pod č. O 2005/468-003 zo dňa 12.12.2005

13/2021

bezodplatne

LubMar, s.r.o.

Obec Oľdza

22. 6. 2021

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie

12/2021

podľa zmluvy

Trnavský samosprávny kraj

Obec Oľdza

31. 5. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi

8/2021-01

podľa zmluvy

EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU občianske združenie

Obec Oľdza

28. 5. 2021

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

10/2021

podľa zmluvy

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Oľdza

26. 5. 2021

Licenčná zmluva

9/2021

podľa zmluvy

TENDERnet s.r.o.

Obec Oľdza

14. 5. 2021

Zmluva o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi

8/2021

podľa zmluvy

EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU občianske združenie

Obec Oľdza

11. 5. 2021

ZMLUVA o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka

7/2021

podľa zmluvy

Dobrovoľná požiarna ochrana

Obec Oľdza

5. 5. 2021

Rámcová Dohoda

6/2021

podľa zmluvy

Könözsi Pavol

Obec Oľdza

27. 4. 2021

Dodatok č. 1 - Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 50/009/20

5/2021

podľa zmluvy

Prima Banka Slovensko, a.s.

Obec Oľdza

31. 3. 2021

Dodatok č. 002 k Zmluve o dodávke plynu

4/2021

podľa zmluvy

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Oľdza

17. 3. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o vypožičke

31/2020-01

podľa zmluvy

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Oľdza

12. 3. 2021

Mandatná zmluva

2/2021

podľa zmluvy

Mgr. Martin Lobotka

Obec Oľdza

8. 2. 2021

Zmluva o zabezpečení odvozu biologického kontaminovaného odpadu

1/2021

podľa zmluvy

Gulázsi, s.r.o.

Obec Oľdza

14. 12. 2020

Zmluva o výpožičke

31/2020

podľa zmluvy

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Oľdza

14. 12. 2020

Dodatok č. 13/2021 ku Zmluve o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva

30/2020

podľa zmluvy

MARIUS PEDERSEN a.s.

Obec Oľdza

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Samospráva

Voľby NR SR 2023

ENVIRO kútik

virtuálny cintorín

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ochrana osobných údajov

Kalendár zberu odpadov

December 2023
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 1
2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
30 31