Obec Oľdza
Oľdza

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21. 5. 2024

Nájomná zmluva uzavretá podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

15/2024

Neuvedené

Kosik Company s.r. o.

Obec Oľdza

9. 5. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2024/406

14/2024

Neuvedené

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Obec Oľdza

7. 5. 2024

Hromadná licenčná zmluva

13/2024

18,00 EUR

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam ( SOZA)

Obec Oľdza

3. 5. 2024

Rámcová Dohoda

12/2024

Neuvedené

Könözsi Pavol

Obec Oľdza

29. 4. 2024

Dodatok č. 2 k poistnej zmluve - poistenie majetku č. 11-422821

Dodatok č. 2

Neuvedené

Union poisťovňa, a.s.

Obec Oľdza

3. 4. 2024

Zmluva o spolupráci uzatvorená v zmysle §263 ods. 2 zákona č. 513/1991Zb. Obchodný zákonník

10/2024

Neuvedené

GreatFirm s.r.o.

Obec Oľdza

25. 3. 2024

Zmluva č. 1424 019 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

9/2024

Neuvedené

Dobrovoľná požiarna ochrana

Obec Oľdza

21. 3. 2024

Dodatok č. 1 - Municipálny úver- Univerzál, Zmluva o úvere č. 50/018/20

8/2024

Neuvedené

Prima Banka Slovensko, a.s.

Obec Oľdza

6. 3. 2024

Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP č. 309070BYV1

Dodatok č. 1 z Zmluve o NFP č. 309070BXV1

Neuvedené

Pôdohospodárska platobná agendúra

Obec Oľdza

4. 3. 2024

Zmluva o dielo

06/2024

1 500,00 EUR

SOLARPARK KOMÁRNO, s.r.o.

Obec Oľdza

8. 2. 2024

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní právnych služieb

5/2024

Neuvedené

JUDr. Jozef Pojdák - advokát

obec

1. 2. 2024

Zmluva o grantovom účte

4/2024

Neuvedené

Prima Banka Slovensko, a.s.

Obec Oľdza

30. 1. 2024

Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva

3/2024

Neuvedené

Prima Banka Slovensko, a.s.

Obec Oľdza

22. 1. 2024

Dodatok č. 16/2024 ku Zmluve o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva

2/2024

Neuvedené

MARIUS PEDERSEN a.s.

Obec Oľdza

18. 1. 2024

Zmluva o grantovom účte

1/2024

Neuvedené

Prima Banka Slovensko, a.s.

Obec Oľdza

2. 1. 2024

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov

42/2023

Neuvedené

ELEKOS

Obec Oľdza

2. 1. 2024

Zmluva o vedení účtovníctva a zabezpečení ekonomickej agendy

41/2023

600,00 EUR

Hybl Municipal, s.r.o.

Obec Oľdza

16. 11. 2023

Zmluva o združenej dodávke elektriny za cenu reg. úradom pre odber. elektriny mimo domácnosti

40/2023

Neuvedené

ZSE Energia, a.s.

Obec Oľdza

14. 11. 2023

Zmluva o dielo

39/2023

Neuvedené

FE-DOP, s.r.o.

Obec Oľdza

14. 11. 2023

Kúpna zmluva - č. 38/2023

38/2023

Neuvedené

OCTAGO, a.s.

Obec Oľdza

10. 11. 2023

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

37/2023

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Oľdza

31. 10. 2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č . 4/2022

- 1

Neuvedené

Lenstav s.r.o.

Obec Oľdza

30. 10. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie na projekt

35/2023

129 903,91 EUR

Ministerstvo investícií -regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Obec Oľdza

27. 10. 2023

Dohoda č. 23/04/010/59

34/2023

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Dunajská Streda

Obec Oľdza

11. 10. 2023

Zmluva o aktualizácii programov systémovej podpore a licenčná zmluva

33/2023

Neuvedené

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Oľdza

11. 10. 2023

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov

32/2023

Neuvedené

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Oľdza

20. 9. 2023

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 26/CKF/2023

31/2023

Neuvedené

Trnavský samosprávny kraj

Obec Oľdza

16. 8. 2023

Zmluva o zriadení a používaní Klientskeho konta

30/2023

Neuvedené

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam ( SOZA)

Obec Oľdza

3. 8. 2023

Zmluva o poskytnutí účelového daru

29/2023

Neuvedené

Most Four s.r.o.

Obec Oľdza

26. 7. 2023

Darovacia zmluva

28/2023

Neuvedené

MARIUS PEDERSEN a.s.

Obec Oľdza

24. 7. 2023

Zmluva č. KB/ZO/2023KBX15583-2 o poskytovaní služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti

27/2023

108,00 EUR

osobnyudaj.sk, s.r.o.

Obec Oľdza

24. 7. 2023

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - kamerový systém

26/2023

28,44 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Oľdza

13. 7. 2023

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

25/2023

Neuvedené

Ministerstvo investícií -regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Obec Oľdza

11. 7. 2023

Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb

Výpoveď zmluvy

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Obec Oľdza

7. 7. 2023

Dodatok č. 1 k poistnej zmluve - Poistenie majetku č. 11-422821

Dodatok č. 1 poistnej zmluve

Neuvedené

Union poisťovňa, a.s.

Obec Oľdza

5. 6. 2023

Dodatok č. 4 k Zmluve č. 20090205 o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu

4

Neuvedené

Fidelity Trade, s.r.o.

Obec Oľdza

31. 5. 2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku

1/2023

Neuvedené

Agroprameň

Obec Oľdza

31. 5. 2023

Kúpna zmluva č. 2430553406 - internet

20/20223

Neuvedené

O2 Slovakia, s.r.o.

Obec Oľdza

31. 5. 2023

Zmluva o poskytnutí služieb - internet

19/2023

Neuvedené

O2 Slovakia, s.r.o.

Obec Oľdza

26. 5. 2023

Zmluva o prenesení čísla k spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o.

18/2023

Neuvedené

O2 Slovakia, s.r.o.

Obec Oľdza

26. 5. 2023

Zmluva o poskytnutí služieb

17/2023

Neuvedené

O2 Slovakia, s.r.o.

Obec Oľdza

26. 5. 2023

Kúpna zmluva č. 2430550609

16/2023

Neuvedené

O2 Slovakia, s.r.o.

Obec Oľdza

22. 5. 2023

Zmluva o poskytnutí účelového daru

15/2023

Neuvedené

ATOPS Development Oľdza s.r.o.

Obec Oľdza

16. 5. 2023

Rámcová Dohoda

14/2023

Neuvedené

Könözsi Pavol

Obec Oľdza

15. 5. 2023

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 6/2022

- 2

Neuvedené

Lenstav s.r.o.

Obec Oľdza

2. 5. 2023

ZMLUVA o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka

12/2023

Neuvedené

Dobrovoľná požiarna ochrana

Obec Oľdza

12. 4. 2023

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 6/2022

1

Neuvedené

Lenstav s.r.o.

Obec Oľdza

5. 4. 2023

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.zmluvy: IROP-CLLD-T477-512-001-010

10/2023

Neuvedené

Agroprameň

Obec Oľdza

4. 4. 2023

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070BYV1

9/2023

Neuvedené

Pôdohospodárska platobná agendúra

Obec Oľdza

17. 3. 2023

Zmluva o prevode výpočtovej techniky - ZLP-VT-2023-0376

8/2023

Neuvedené

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

Obec Oľdza

6. 3. 2023

Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr

7/2023

Neuvedené

MADE spol. s r. o .

Obec Oľdza

6. 3. 2023

Licenčná zmluva č. U2467/2023

6/2023

Neuvedené

MADE spol. s r. o .

Obec Oľdza

22. 2. 2023

Zmluva o poskytnutí účelového daru

5/2023

Neuvedené

Film location managers s.r.o.

Obec Oľdza

6. 2. 2023

Zmluva o poskytovaní správy zamestnaneckých benefitov č. 00054382

4/2023

Neuvedené

Ticket Service, s.r.o.

Obec Oľdza

6. 2. 2023

Zmluva o účinkovaní - Sláger tv - Sissi - Műsorszerződés

3/2023

600,00 EUR

Sissi - Sláger tv - Silvia Oravec

Obec Oľdza

23. 1. 2023

Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č RA-SNCA/20196991

2/2023

podľa zmluvy

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Obec Oľdza

23. 1. 2023

Dodatok č. 15/2023 ku Zmluve o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva

1/2023

podľa zmluvy

MARIUS PEDERSEN a.s.

Obec Oľdza

12. 12. 2022

Dohoda č. 22/04/010/68

29/2022

podľa zmluvy

Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Dunajská Streda

Obec Oľdza

7. 12. 2022

Poistná zmluva, Poistenie majetku, č. 11-422821

28/2022

podľa zmluvy

Union poisťovňa, a.s.

Obec Oľdza

30. 11. 2022

Predčasné splatenie úveru

4 - Prima banka Slovensko, a.s.

podľa zmluvy

Prima Banka Slovensko, a.s.

Obec Oľdza

29. 11. 2022

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve

27/2022

podľa zmluvy

MVDr. Kocúr Július, Ing. Kocúrová Viera

Obec Oľdza

24. 11. 2022

Zmluva o spolupráci

26/2022

podľa zmluvy

Marián Pajger, Beáta Pajgerová, Mgr.

Obec Oľdza

25. 10. 2022

3. predloženie

3 - Prima banka Slovensko, a.s.

podľa zmluvy

Prima Banka Slovensko, a.s.

Obec Oľdza

21. 10. 2022

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zabezpečení odborného výkonu prevádzky č. ZoBZ-OLDZA

24/2022

podľa zmluvy

ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o.

Obec Oľdza

5. 10. 2022

Zmluva o poskytnutí podpory

23/2022

podľa zmluvy

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Oľdza

27. 9. 2022

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - č. 10CKFP2022

22/2022

podľa zmluvy

Trnavský samosprávny kraj

Obec Oľdza

19. 8. 2022

Dodatok č. 2 k zmluve o zbere použitých jedlých olejov a tukov

21/2022

podľa zmluvy

Fidelity Trade, s.r.o.

Obec Oľdza

5. 8. 2022

Darovacia zmluva

20/2022

podľa zmluvy

MARIUS PEDERSEN a.s.

Obec Oľdza

3. 8. 2022

Zmluva o poskytnutí účelového daru

19/2022

podľa zmluvy

KAMPRA, s.r.o.

Obec Oľdza

29. 7. 2022

Zmluva o poskytnutí účelového daru

18/2022

podľa zmluvy

ATOPS Development s.r.o.

Obec Oľdza

15. 7. 2022

Zmluva o poskytnutí účelového daru

17/2022

podľa zmluvy

SHV Services s.r.o.

Obec Oľdza

13. 7. 2022

Zmluva o poskytnutí grantu

16/2022

podľa zmluvy

Trnavský samosprávny kraj

Obec Oľdza

13. 7. 2022

Zmluva o dielo na pasportizáciu cintorína

15/2022

podľa zmluvy

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Oľdza

13. 7. 2022

Zmluva o kontrolnej činnosti

14/2022

podľa zmluvy

EZ Control s.r.o.

Obec Oľdza

22. 6. 2022

Príkazná zmluva č. 27/VO/072021/POI

13/2022

podľa zmluvy

Združenie miest a obcí Žitného ostrova - ZMOŽO

Obec Oľdza

18. 5. 2022

Dodatok č. 3 k Zmluve č. 20090205 o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu

3

podľa zmluvy

Fidelity Trade, s.r.o.

Obec Oľdza

3. 5. 2022

ZMLUVA o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51

11/2022

podľa zmluvy

Dobrovoľná požiarna ochrana

Obec Oľdza

2. 5. 2022

Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve

10/2022

podľa zmluvy

Ing. Benjamín Baráth

Obec Oľdza

27. 4. 2022

Zmluva o spolupráci

9/2022

podľa zmluvy

Kolektív investorov

Obec Oľdza

27. 4. 2022

Zmluva o vyhotovení diela

8/2022

podľa zmluvy

ÚPn s.r.o.

Obec Oľdza

25. 4. 2022

Mandátna zmluva ZaD č. 5/2022

7/2022

podľa zmluvy

Ing. Peter Hanesz - PROINVEST

Obec Oľdza

24. 3. 2022

Zmluva o dielo č.6/2022

6/2022

podľa zmluvy

Lenstav s.r.o.

Obec Oľdza

21. 3. 2022

Dodatok k zmluve o zbere použitých jedlých olejov a tukov

5/2022

podľa zmluvy

Fidelity Trade, s.r.o.

Obec Oľdza

26. 2. 2022

Zmluva o dielo

4/2022

podľa zmluvy

Lenstav s.r.o.

Obec Oľdza

23. 2. 2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na Centrálny register zmlúv

3/2022

podľa zmluvy

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Oľdza

14. 2. 2022

Zmluva o dielo

2/2022

podľa zmluvy

INKUBÁTOR KOMÁRNO - Centrum pre podporu činností podnikateľov, n.o.

Obec Oľdza

31. 1. 2022

Dodatok č. 14/2022 ku Zmluve o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva

1/2022

podľa zmluvy

MARIUS PEDERSEN a.s.

Obec Oľdza

23. 11. 2021

Kúpna zmluva

26/2021

podľa zmluvy

Kövesdi Frnatišek

Obec Oľdza

27. 10. 2021

Dohoda č. 21/04/010/29

25/2021

podľa zmluvy

Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Dunajská Streda

Obec Oľdza

20. 10. 2021

Zmluva o dielo

24/2021

podľa zmluvy

WINDPARK KOMÁRNO, s.r.o.

Obec Oľdza

15. 10. 2021

Dodatok č. 2 k Zmluve č. 20090205 o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu

2

podľa zmluvy

Fidelity Trade, s.r.o.

Obec Oľdza

13. 10. 2021

Dodatok č. 2 - Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A ) č.50/009/20

2

podľa zmluvy

Prima Banka Slovensko, a.s.

Obec Oľdza

4. 10. 2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

21/2021

podľa zmluvy

Slovak Telekom, a.s.

Obec Oľdza

6. 9. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 20090205 o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu

20/2021

podľa zmluvy

Fidelity Trade, s.r.o.

Obec Oľdza

31. 8. 2021

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 05/CKF/2021

19/2021

3 000,00 EUR tritisíc eur

Trnavský samosprávny kraj

Obec Oľdza

20. 8. 2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

18/2021

podľa zmluvy

Slovak Telekom, a.s.

Obec Oľdza

17. 8. 2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

17/2021

podľa zmluvy

Slovak Telekom, a.s.

Obec Oľdza

6. 8. 2021

Zmluva o prevedení umeleckého výkonu

16/2021

podľa zmluvy

Dominika Jurena

Obec Oľdza

4. 8. 2021

Zmluva o poskytnutí účelového daru

15/2021

podľa zmluvy

Most Four s.r.o.

Obec Oľdza

26. 7. 2021

Zmluva o dodávke vody a verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

14/2021

podľa zmluvy

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Oľdza

20. 7. 2021

Dohoda o prevode a postúpení práv a povinností z rozhodnutia o umiestnení stavby pod č. O 2005/468-003 zo dňa 12.12.2005

13/2021

bezodplatne

LubMar, s.r.o.

Obec Oľdza

22. 6. 2021

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie

12/2021

podľa zmluvy

Trnavský samosprávny kraj

Obec Oľdza

31. 5. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi

8/2021-01

podľa zmluvy

EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU občianske združenie

Obec Oľdza

28. 5. 2021

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

10/2021

podľa zmluvy

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Oľdza

26. 5. 2021

Licenčná zmluva

9/2021

podľa zmluvy

TENDERnet s.r.o.

Obec Oľdza

14. 5. 2021

Zmluva o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi

8/2021

podľa zmluvy

EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU občianske združenie

Obec Oľdza

11. 5. 2021

ZMLUVA o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka

7/2021

podľa zmluvy

Dobrovoľná požiarna ochrana

Obec Oľdza

5. 5. 2021

Rámcová Dohoda

6/2021

podľa zmluvy

Könözsi Pavol

Obec Oľdza

27. 4. 2021

Dodatok č. 1 - Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 50/009/20

5/2021

podľa zmluvy

Prima Banka Slovensko, a.s.

Obec Oľdza

31. 3. 2021

Dodatok č. 002 k Zmluve o dodávke plynu

4/2021

podľa zmluvy

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Oľdza

17. 3. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o vypožičke

31/2020-01

podľa zmluvy

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Oľdza

12. 3. 2021

Mandatná zmluva

2/2021

podľa zmluvy

Mgr. Martin Lobotka

Obec Oľdza

8. 2. 2021

Zmluva o zabezpečení odvozu biologického kontaminovaného odpadu

1/2021

podľa zmluvy

Gulázsi, s.r.o.

Obec Oľdza

14. 12. 2020

Zmluva o výpožičke

31/2020

podľa zmluvy

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Oľdza

14. 12. 2020

Dodatok č. 13/2021 ku Zmluve o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva

30/2020

podľa zmluvy

MARIUS PEDERSEN a.s.

Obec Oľdza

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Samospráva

Voľby prezidenta 2024

Voľby NR SR 2023

ENVIRO kútik

virtuálny cintorín

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1
1
2

ochrana osobných údajov

Kalendár zberu odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3
4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17
18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
1 2