RSS
Obec Oľdza
Oľdza

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
26. 5. 2023

Zmluva o prenesení čísla k spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o.

18/2023

Neuvedené

O2 Slovakia, s.r.o.

Obec Oľdza

26. 5. 2023

Zmluva o poskytnutí služieb

17/2023

Neuvedené

O2 Slovakia, s.r.o.

Obec Oľdza

26. 5. 2023

Kúpna zmluva č. 2430550609

16/2023

Neuvedené

O2 Slovakia, s.r.o.

Obec Oľdza

22. 5. 2023

Zmluva o poskytnutí účelového daru

15/2023

Neuvedené

ATOPS Development Oľdza s.r.o.

Obec Oľdza

16. 5. 2023

Rámcová Dohoda

14/2023

Neuvedené

Könözsi Pavol

Obec Oľdza

15. 5. 2023

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 6/2022

- 2

Neuvedené

Lenstav s.r.o.

Obec Oľdza

2. 5. 2023

ZMLUVA o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka

12/2023

Neuvedené

Dobrovoľná požiarna ochrana

Obec Oľdza

12. 4. 2023

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 6/2022

1

Neuvedené

Lenstav s.r.o.

Obec Oľdza

5. 4. 2023

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.zmluvy: IROP-CLLD-T477-512-001-010

10/2023

Neuvedené

Agroprameň

Obec Oľdza

4. 4. 2023

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070BYV1

9/2023

Neuvedené

Pôdohospodárska platobná agendúra

Obec Oľdza

17. 3. 2023

Zmluva o prevode výpočtovej techniky - ZLP-VT-2023-0376

8/2023

Neuvedené

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

Obec Oľdza

6. 3. 2023

Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr

7/2023

Neuvedené

MADE spol. s r. o .

Obec Oľdza

6. 3. 2023

Licenčná zmluva č. U2467/2023

6/2023

Neuvedené

MADE spol. s r. o .

Obec Oľdza

22. 2. 2023

Zmluva o poskytnutí účelového daru

5/2023

Neuvedené

Film location managers s.r.o.

Obec Oľdza

6. 2. 2023

Zmluva o poskytovaní správy zamestnaneckých benefitov č. 00054382

4/2023

Neuvedené

Ticket Service, s.r.o.

Obec Oľdza

6. 2. 2023

Zmluva o účinkovaní - Sláger tv - Sissi - Műsorszerződés

3/2023

600,00 EUR

Sissi - Sláger tv - Silvia Oravec

Obec Oľdza

23. 1. 2023

Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č RA-SNCA/20196991

2/2023

podľa zmluvy

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Obec Oľdza

23. 1. 2023

Dodatok č. 15/2023 ku Zmluve o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva

1/2023

podľa zmluvy

MARIUS PEDERSEN a.s.

Obec Oľdza

12. 12. 2022

Dohoda č. 22/04/010/68

29/2022

podľa zmluvy

Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Dunajská Streda

Obec Oľdza

7. 12. 2022

Poistná zmluva, Poistenie majetku, č. 11-422821

28/2022

podľa zmluvy

Union poisťovňa, a.s.

Obec Oľdza

30. 11. 2022

Predčasné splatenie úveru

4 - Prima banka Slovensko, a.s.

podľa zmluvy

Prima Banka Slovensko, a.s.

Obec Oľdza

29. 11. 2022

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve

27/2022

podľa zmluvy

MVDr. Kocúr Július, Ing. Kocúrová Viera

Obec Oľdza

24. 11. 2022

Zmluva o spolupráci

26/2022

podľa zmluvy

Marián Pajger, Beáta Pajgerová, Mgr.

Obec Oľdza

25. 10. 2022

3. predloženie

3 - Prima banka Slovensko, a.s.

podľa zmluvy

Prima Banka Slovensko, a.s.

Obec Oľdza

21. 10. 2022

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zabezpečení odborného výkonu prevádzky č. ZoBZ-OLDZA

24/2022

podľa zmluvy

ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o.

Obec Oľdza

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 76